Xử lý chung cư mini không dễ dàng vì liên quan nơi ăn, chốn ở của hàng nghìn người

Đại biểu Quốc hội cho rằng việc xử lý đối với chung cư mini không dễ dàng, bởi đây là nơi ăn chốn ở của hàng nghìn con người và những giao dịch về tài sản cũng đã được thực hiện, nhiều toà nhà đã bán hết và chủ đầu tư rời đi từ lâu.

xem thêm

Liên Hệ