Trụ sở và các bất động sản tỉ đô của Vạn Thịnh Phát giờ ra sao?

Trụ sở chính của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đang cửa đóng then cài. Trong khi đó, một số doanh nghiệp khác thuộc tập đoàn này vẫn đang hoạt động bình thường.

xem thêm

Liên Hệ