Tránh đùn đẩy trách nhiệm khi giải quyết thủ tục đất đai

Hà Nội – Tại hội nghị đối thoại với người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính ngày 28.10, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã giao trách nhiệm các đơn vị liên quan phải làm việc trực tiếp với các xã, thị trấn trên địa bàn, nhằm xác minh, giải quyết ý kiến, kiến nghị, hồ sơ thủ tục hành chính, đất đai cho người dân.

xem thêm

Liên Hệ