Trắc nghiệm: Đất tái định cư có được tách sổ đỏ không?

Đất tái định cư là đất được Nhà nước cấp cho người dân bị thu hồi đất nhằm mục đích để bồi thường cho người dân khi bị thu hồi đất. Nhiều người dân thắc mắc đất tái định cư liệu có được tách sổ đỏ hay không.

xem thêm

Liên Hệ