Thị trấn Lạc Dương thành phường Langbiang khi huyện sáp nhập vào TP Đà Lạt

UBND huyện Lạc Dương có công văn gửi Sở Nội vụ Lâm Đồng về việc xây dựng thị trấn Lạc Dương thành phường Langbiang sau khi huyện Lạc Dương sáp nhập vào TP Đà Lạt.

xem thêm

Liên Hệ