Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tiếp cận đất đai

Hiệp hội Bất động sản TPHCM cho rằng, một số quy định trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) vẫn còn tồn tại bất cập cần được tiếp tục chỉnh sửa để tạo điều kiện cho nhà đầu tư. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM cụ thể hơn về những vấn đề này.

xem thêm

Liên Hệ