Tăng lợi nhuận làm nhà ở xã hội để người nghèo có cơ hội tiếp cận nhà ở

Việc đề xuất tăng lợi nhuận lên 15% hoặc thưởng theo thực tế thành tích phát triển nhà ở xã hội hay hình thức tương đương để bù đắp chi phí, tạo động lực cho các nhà đầu tư phát triển để người nghèo có cơ hội tiếp cận phân khúc này.

xem thêm

Liên Hệ