Sẽ nhập một số xã giáp ranh vào thành phố Phan Thiết để mở rộng

Tỉnh Bình Thuận thông qua dự thảo phương án sẽ nhập toàn bộ diện tích và quy mô dân số của 2 xã và 1 thị trấn của 2 huyện giáp ranh vào TP Phan Thiết và điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 2 xã giáp ranh khác để mở rộng TP Phan Thiết.

xem thêm

Liên Hệ