Sau 13 năm, Công ty Sông Đà – Nha Trang nhiều lần chuyển nhượng dự án cồn Tân Lập

Khánh Hòa – Trải qua gần 13 năm, dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập được địa phương giao hơn 7,9ha (hơn 79.000m2) đất ban đầu thì nay đã chuyển nhượng 2,4ha (24.000m2). Việc chuyển nhượng dự án bị khách hàng khiếu nại, khiếu kiện.

xem thêm

Liên Hệ