Nhiều chủ doanh nghiệp bất động sản ở Nghệ An bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế

Chủ doanh nghiệp bất động sản ở Nghệ An, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bị tạm hoãn xuất cảnh.

xem thêm

Liên Hệ