Nhà ở xã hội tại Bạc Liêu giải ngân… 0 đồng

Bạc Liêu – Cho đến nay, tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa xây dựng được dự án nhà ở xã hội nào từ Nghị quyết 33; giải ngân từ gói 120.000 tỉ đồng tại Bạc Liêu vẫn bằng 0.

xem thêm

Liên Hệ