Mua bán đất bằng giấy viết tay trước năm 2008 thì có được cấp sổ đỏ không

Mua bán đất viết tay là việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất bằng giấy tờ không có công chứng hoặc chứng thực. Nhiều người thắc mắc rằng đất mua bằng giấy viết tay liệu có được cấp sổ đỏ hay không?

xem thêm

Liên Hệ