Làn sóng đầu tư đổ bộ vào khu công nghiệp, kinh tế phía Bắc

Tập đoàn cung cấp dịch vụ bất động sản Savills Việt Nam cho biết, các khu công nghiệp, khu kinh tế phía Bắc đang tiếp tục đón nhận làn sóng đầu tư nước ngoài mạnh mẽ vào các lĩnh vực như điện tử, máy tính, sản phẩm điện…

xem thêm

Liên Hệ