Lấn chiếm đất nhà hàng xóm có thể bị phạt đến 1 tỉ đồng

Trong thực tế quá trình sử dụng đất của người dân, lấn chiếm đất xảy ra tương đối phổ biến. Nhiều người dân thắc mắc khi lấn chiếm đất của hàng xóm sẽ bị xử phạt như thế nào.

xem thêm

Liên Hệ