Làm rõ nội dung đền bù bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ trong dự luật Đất đai

Trong hơn 12 triệu lượt đóng góp ý kiến cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), có nhiều ý kiến tập trung vào các nội dung như bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

xem thêm

Liên Hệ