Lâm Đồng có 2 cụm công nghiệp thành lập khi chưa có doanh nghiệp đầu tư

Kiểm toán Nhà nước vừa chỉ ra, tại tỉnh Lâm Đồng có 2 cụm công nghiệp (CCN) thành lập khi chưa có doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là chưa đủ điều kiện.

xem thêm

Liên Hệ