Khó tiếp cận tín dụng ưu đãi phát triển nhà ở xã hội

TPHCM – Sở Xây dựng TPHCM vừa phải kiến nghị UBND Thành phố đề nghị Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tháo gỡ vướng mắc triển khai thực hiện gói tín dụng 120.000 tỉ đồng của Chính phủ cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội.

xem thêm

Liên Hệ