Hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải ai cũng biết

Thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở được tiến hành theo quy định của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Đất đai 2013.

xem thêm

Liên Hệ