Hải Phòng thu hồi đất triển khai dự án mở rộng nghĩa trang hơn 166 tỉ đồng

UBND huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) vừa tổ chức hội nghị thông báo chủ trương thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Lại Xuân.

xem thêm

Liên Hệ