Hà Nam dành riêng từng khu đất, thu hút doanh nghiệp FDI

Những năm qua, Hà Nam đang trở thành một trong số các tỉnh thành dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các khu công nghiệp.

xem thêm

Liên Hệ