Gói thầu san nền thoát nước sân bay Long Thành đã đào đắp hơn 100 triệu m3

Đồng Nai – Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), tại gói thầu san nền thoát nước thuộc dự án sân bay Long Thành, tính đến nay, tổng khối lượng đào đắp thực tế đạt được trên 101 triệu m3 trên tổng số 115 triệu m3, đạt gần 88% tổng khối lượng thi công.

xem thêm

Liên Hệ