Đông Anh xin kéo dài thời gian bố trí vốn 11 dự án đầu tư công

Tại kỳ họp lần thứ 11, HĐND huyện Đông Anh, Hà Nội, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, UBND huyện đã có tờ trình ý kiến về việc xin kéo dài thời gian bố trí vốn cho 11 dự án đầu tư công trên địa bàn.

xem thêm

Liên Hệ