Doanh nghiệp cam kết đầu tư hơn 112.000 tỷ đồng vào Quảng Bình

Trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã trao Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 29 nhà đầu tư trên 32 dự án và khu vực quan tâm đầu đầu tư với tổng vốn đăng ký 112.165 tỷ đồng (tương đương 05 tỷ USD).

Doanh nghiệp cam kết đầu tư hơn 112.000 tỷ đồng vào Quảng Bình

Ngày 25/6/2023, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Bình và Xúc tiến đầu tư năm 2023 với chủ đề “Đưa Quảng Bình đến gần nhà đầu tư”.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã trao Quyết định số 377/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu của Quy hoạch nhằm bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, tận dụng những thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; xây dựng Quảng Bình trở thành nền kinh tế năng động với trọng tâm là ngành dịch vụ và du lịch nổi bật, công nghiệp sạch, năng lượng tái tạo, chế biến, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái, trách nhiệm, bền vững.

Quy hoạch cũng xác định rõ các định hướng, ưu tiên phát triển gồm: 02 trung tâm động lực tăng trưởng, 03 trung tâm đô thị, 03 hành lang kinh tế, 04 trụ cột phát triển kinh tế và 03 đột phá chiến lược; các lĩnh vực, dự án quan trọng nhằm tạo sự đột phá và sức lan tỏa… mở đường cho việc xây dựng và thực hiện hiệu quả chính sách thu hút các nguồn lực, triển khai các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng đô thị, phân bố dân cư, đất đai, tài nguyên, môi trường…

Đến năm 2030, phấn đấu đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực miền Trung. Tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Bình sẽ là nền kinh tế phát triển năng động của miền Trung và cả nước.

Trong khuôn khổ hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã trao Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 29 nhà đầu tư trên 32 dự án và khu vực quan tâm đầu đầu tư với tổng vốn đăng ký 112.165 tỷ đồng (tương đương 05 tỷ USD).

Trong đó, có 3 dự án trong lĩnh vực hạ tầng với tổng vốn 11.668 tỷ đồng; 5 dự án trong lĩnh vực thể thao – du lịch với tổng vốn 3.320 tỷ đồng; 6 dự án trong lĩnh vực công nghiệp – năng lượng – khoảng sản với tổng vốn 64.206 tỷ đồng; 1 dự án trong lĩnh vực nông nghiệp với tổng vốn 401 tỷ đồng; 17 khu vực nhà đầu tư quan tâm đầu tư trong lĩnh vực bất động sản với tổng vốn 32.570 tỷ đồng.

Liên Hệ