Điều kiện và thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở

Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp thuộc trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo điểm d khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013.

xem thêm

Liên Hệ