Diện tích đất đấu giá sai phạm có thể khiếu nại không

Dưới đây là tư vấn của Luật sư Nguyễn Phó Dũng – Giám đốc Công ty Luật TNHH OPIC và Cộng sự, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội về trường hợp khiếu nại sai phạm về diện tích đất đấu giá.

xem thêm

Liên Hệ