Đề nghị không chuyển đất rừng sang đất quốc phòng để xây dựng khu quân sự

Có ý kiến đề nghị có cơ chế riêng cho việc đầu tư xây dựng các dự án, công trình quốc phòng và khu quân sự. Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội không bổ sung các nội dung trên vào dự thảo luật.

xem thêm

Liên Hệ