Đất nông nghiệp xây dựng tường rào chắn xung quanh được không?

Đất nông nghiệp là loại đất được Nhà nước giao cho người dân để phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp, bao gồm trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng… Nhiều người dân thắc mắc, có được xây dựng tường rào chắn xung quanh đất nông nghiệp không?

xem thêm

Liên Hệ