Đắk Nông phê duyệt 70 khu vực khai thác khoáng sản không qua đấu giá

UBND tỉnh Đắk Nông quyết định không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 70 khu vực đối với các mỏ vật liệu xây dựng thông thường như đá, cát, sét…

xem thêm

Liên Hệ