Công nhân khó mua nhà ở xã hội vì quy định không phù hợp

Theo đại diện chủ đầu tư nhà ở xã hội, quy định giới hạn công nhân, người lao động không phải nộp thuế thu nhập mới được mua nhà ở xã hội là không phù hợp.

xem thêm

Liên Hệ