Công bố tiến độ loạt dự án công trọng điểm Khánh Hòa

Khánh Hòa – Địa phương đang xây dựng kế hoạch để xác định cụ thể các mốc thời gian thực hiện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn giai đoạn 2023-2025.

xem thêm

Liên Hệ