Còn nhiều nội dung trong dự thảo Luật Đất đai sửa đổi cần đưa ra bàn bạc

Theo đại biểu Đặng Bích Ngọc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoà Bình, Luật Đất đai sửa đổi là dự án lớn mà xung quanh vẫn còn nhiều vấn đề cần đưa ra thảo luận.

xem thêm

Liên Hệ