Chuyển mục đích sử dụng 36 ha đất trồng lúa để xây dựng đường ở Sóc Trăng

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chấp thuận cho UBND tỉnh Sóc Trăng quyết định chuyển mục đích sử dụng 36,5 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới Đường tỉnh 938.

xem thêm

Liên Hệ