Chưa thông qua Luật Đất đai là cần thiết

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất và Quốc hội đồng tình chưa thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Theo các chuyên gia, việc này là cần thiết để thống nhất lại các vấn đề còn thiết kế nhiều phương án.

xem thêm

Liên Hệ