Cập nhật mức phạt khi xây dựng nhà trên đất nông nghiệp năm 2023

Việc xây dựng nhà, công trình trên đất nông nghiệp là hành vi sử dụng đất không đúng mục đích. Đây là hành vi nghiêm cấm được quy định tại Khoản 3 Điều 12 Luật đất đai.

xem thêm

Liên Hệ