Cách xử lý khi diện tích đất thực tế nhỏ hơn diện tích đất đấu giá

Người dân thắc mắc khi đo lại diện tích đất thực tế nhỏ hơn so với diện tích đất đấu giá thì có phải làm thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

xem thêm

Liên Hệ