Cách để được cấp phép xây dựng nhà tạm trên đất nông nghiệp

Nhà tạm được hiểu đơn giản là những công trình xây dựng với mục đích ngắn hạn, không mang tính chất lâu dài. Đất nông nghiệp có được xây nhà tạm không là câu hỏi nhận được nhiều sự quan tâm của người dân.

xem thêm

Liên Hệ