Cả nước có hơn 765 nghìn ha đất ở, còn gần 1,2 triệu ha đất chưa sử dụng

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân vừa ký ban hành Quyết định số 3048/QĐ-BTNMT Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai của cả nước năm 2022.

xem thêm

Liên Hệ