Bơm cát vào đất nông nghiệp có là chuyển mục đích sử dụng trái phép không

Sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép có thể bị xử phạt theo quy định. Nhiều người dân thắc mắc, bơm cát vào đất nông nghiệp có được coi là chuyển mục đích sử dụng đất trái phép không?

xem thêm

Liên Hệ