Bộ TNMT nói về 16 nội dung chưa chốt được phương án của Luật Đất đai sửa đổi

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang nhận được nhiều sự quan tâm, Báo Lao Động có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Đình Thọ – Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường) xung quanh dự án luật này.

xem thêm

Liên Hệ