Bảo tàng Trầm Hương xây dựng trái phép ở Nha Trang

Khánh Hòa – Công trình Bảo tàng Trầm Hương (thuộc Công ty Cổ phần Bảo tàng Trầm Hương ATC) với diện tích hàng ngàn mét vuông đã hoạt động nhiều năm nhưng thực tế, không có cơ quan chức năng nào cấp phép xây dựng.

xem thêm

Liên Hệ