5 tuyến phố Hà Nội có thiết kế đô thị riêng

UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố đã lập thiết kế đô thị cho 2 tuyến phố và nghiên cứu triển khai lập quy hoạch thiết kế đô thị cho thêm 3 tuyến phố trên địa bàn Thủ đô.

xem thêm

Liên Hệ