5 thủ tục mới liên quan đến đất đai được giải quyết trong 8 giờ tại Hà Nội

UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5394/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố.

xem thêm

Liên Hệ