3 huyện của Hà Nội sắp đấu giá đất, giá khởi điểm cao nhất 32 triệu đồng/m2

3 huyện Mê Linh, Ba Vì và Phúc Thọ (Hà Nội) sẽ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng 98 thửa đất trong tháng 11. Giá khởi điểm cao nhất 32 triệu đồng/m2.

xem thêm

Liên Hệ