18 xã, thị trấn huyện Hoài Đức, Hà Nội đạt tiêu chí thành lập phường

Theo Bí thư huyện Hoài Đức (Hà Nội), đến nay trên địa bàn huyện đã đạt 27/31 tiêu chí, 18/20 xã, thị trấn đã đáp ứng mức tối thiểu của tiêu chí thành lập phường.

xem thêm

Liên Hệ