16 dự án trọng điểm Hà Nội sẽ đưa vào khai thác năm 2025

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ban hành Kế hoạch số 272/KH-UBND về tiến độ triển khai các công trình trọng điểm thành phố giai đoạn 2021-2025. Đáng chú ý, đến năm 2025, Hà Nội sẽ tập trung hoàn thành, đưa vào khai thác 16 dự án trọng điểm.

xem thêm

Liên Hệ